Ján Valko - STAVEBNÉ PRÁCE

Myjavská 460/14
906 13 Brezová pod Bradlom

IČO: 36963011
IČ DPH: SK1044883367
Zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom, číslo 303-3242